Géneros periodísticos complementarios: una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: López Hidalgo, Antonio.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : Alfaomega, 2009.
Phiên bản:1a. ed. --
Những chủ đề: