Manual de géneros periodísticos

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: García Perdomo, Víctor Manuel (Biên tập viên), Gutiérrez Coba, Liliana María (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Bogotá : Ecoe, 2014.
Phiên bản:2a. ed.,
Những chủ đề: