Mechanics of materials.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gere, James M.
Tác giả khác: Goodno, Barry J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Toronto, ON ; [Clifton Park, NY] : Cengage Learning, c2009.
Phiên bản:7th ed. /
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

620.112
G367

Biblioteca Central - Sede La Paz