El uno en lo múltiple: aproximacion a la diversidad y unidad de las religiones

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Melloni Ribas, Javier
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Bilbao : Sal Terrae, 2003.
Phiên bản:1a. ed.--
Loạt:Colección Panorama
Những chủ đề: