Estadística para administración y economía

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Levin Richard I.
Tác giả khác: Rubin, David S., González Osuna, Marcia (traductor.), Bohon Devars, José Antonio (revisión técnica.), Ramos Báez, José Cruz (revisión técnica.)
Định dạng: Sách
Được phát hành: México D.F. : Pearson, 2010.
Phiên bản:7a. ed.
Những chủ đề: