The land market assessment: a new tool for urban management

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Dowall, David E.
Formato: Libro
Lenguaje:English
Publicado: Washington, DC : World Bank, 1995.
Edición:1a. ed.,
Colección:Urban Management Programme. v. 4.
Materias:

Ejemplares similares