Trích dẫn APA

Adán, P. (2016). B2S business to social: Marketing digital para empresas y personas. México: Alfaomega.

Trích dẫn kiểu Chicago

Adán, Pablo. B2S Business to Social: Marketing Digital Para Empresas Y Personas. México: Alfaomega, 2016.

Trích dẫn MLA

Adán, Pablo. B2S Business to Social: Marketing Digital Para Empresas Y Personas. México: Alfaomega, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.