B2S business to social : marketing digital para empresas y personas /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Adán, Pablo.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : Alfaomega, c2016.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:xv, 239 p. : ilustraciones, tablas ; 23 cm.
Thư mục:Bibliografía : p. 237-239.
số ISBN:9789587781212