B2S business to social : marketing digital para empresas y personas

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Adán, Pablo.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : Alfaomega, c2016.
Những chủ đề: