Investigación de mercados : un enfoque aplicado /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kinnear, Thomas C., 1943-.
Tác giả khác: Taylor, James R., 1938-.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : McGraw-Hill, c1998.
Phiên bản:5a. ed. --
Những chủ đề:

Những quyển sách tương tự