Tecnología de la Información escrita /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Martin Aguado, José.
Tác giả khác: Armentia Vizuete, José Ignacio.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Síntesis, 1995.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:303 p. ; 23 cm.
Thư mục:Bibliografía : p. 301-303
số ISBN:8477383170