Data-driven marketing : the 15 metrics everyone in marketing should know

Opis bibliograficzny
1. autor: Jeffery, Mark.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Hoboken, N.J. : John Wiley, c2010.
Hasła przedmiotowe:

Signatura Topográfica:

658.8
J457d

Biblioteca Central - Sede La Paz