Trích dẫn APA

Harvard Business School Press. (2004). Comunicaciones cara a cara para lograr claridad e impacto. Barcelona: Gestión 2000.

Trích dẫn kiểu Chicago

Harvard Business School Press. Comunicaciones Cara a Cara Para Lograr Claridad E Impacto. Barcelona: Gestión 2000, 2004.

Trích dẫn MLA

Harvard Business School Press. Comunicaciones Cara a Cara Para Lograr Claridad E Impacto. Barcelona: Gestión 2000, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.