Comunicaciones cara a cara para lograr claridad e impacto /

Opis bibliograficzny
Korporacja: Harvard Business School Press.
Format: Książka
Język:Spanish
Wydane: Barcelona : Gestión 2000, 2004.
Hasła przedmiotowe: