Comunicaciones cara a cara para lograr claridad e impacto

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Harvard Business School Press.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Barcelona : Gestión 2000, 2004.
Những chủ đề: