Trích dẫn APA

Crespí Rupérez, M. (2011). Expresión y comunicación (1a. ed. --.). Madrid: Paraninfo.

Trích dẫn kiểu Chicago

Crespí Rupérez, María. Expresión Y Comunicación. 1a. ed. --. Madrid: Paraninfo, 2011.

Trích dẫn MLA

Crespí Rupérez, María. Expresión Y Comunicación. 1a. ed. --. Madrid: Paraninfo, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.