Audiovisuales de combate : acerca del videoactivismo contemporáneo /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bustos, Gabriela.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Buenos Aires : La Crujía 2006.
Phiên bản:1a. ed. --
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:170 p. ; 21 cm.
Thư mục:Bibliografía : p. 167-169.
số ISBN:9876010182