Géneros periodísticos complementarios: una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: López Hidalgo, Antonio.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : Alfaomega, 2009.
Phiên bản:1a. ed. --
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:268 p. ; 21 cm.
Thư mục:Bibliografía : p. 262-266.
số ISBN:9786077686118