Trích dẫn APA

Merino Sanz, M. J. (2016). Introducción a la investigación de mercados (2a ed.). Madrid: Esic.

Trích dẫn kiểu Chicago

Merino Sanz, María Jesús. Introducción a La Investigación De Mercados. 2a ed. Madrid: Esic, 2016.

Trích dẫn MLA

Merino Sanz, María Jesús. Introducción a La Investigación De Mercados. 2a ed. Madrid: Esic, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.