Introducción a la investigación de mercados /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Merino Sanz, María Jesús (coordinador.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Esic, 2016.
Phiên bản:2a ed.,
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:206 p.: ilustraciones, diagramas, tablas, cuadros ; 23 cm.
Thư mục:Incluye bibliografía.
số ISBN:9788415986775