Introducción a la investigación de mercados

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Merino Sanz, María Jesús (coordinador.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Esic, 2016.
Phiên bản:2a ed.,
Những chủ đề: