Trích dẫn APA

Grande Esteban, I., & Abascal Fernández, E. (2014). Fundamentos y técnicas de investigación comercial (12a. ed. --.). Madrid: Esic.

Trích dẫn kiểu Chicago

Grande Esteban, Ildefonso, và Elena Abascal Fernández. Fundamentos Y Técnicas De Investigación Comercial. 12a. ed. --. Madrid: Esic, 2014.

Trích dẫn MLA

Grande Esteban, Ildefonso, và Elena Abascal Fernández. Fundamentos Y Técnicas De Investigación Comercial. 12a. ed. --. Madrid: Esic, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.