Fundamentos y técnicas de investigación comercial

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Grande Esteban, Ildefonso, 1954-.
Tác giả khác: Abascal Fernández, Elena.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Esic, 2014.
Phiên bản:12a. ed. --
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:439 p. : gráficos, cuadros ; 24 cm.
Thư mục:Bibliografía p. 437-439.
số ISBN:9788415986027