Fundamentos y técnicas de investigación comercial

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Grande Esteban, Ildefonso, 1954-.
Tác giả khác: Abascal Fernández, Elena.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Esic, 2014.
Phiên bản:12a. ed. --
Những chủ đề:
Search Result 1
Bằng Grande Esteban, Ildefonso, 1954-.
Được phát hành 2009
Signatura Topográfica:
658.072
G751f
Sách
Search Result 2
Bằng Grande Esteban, Ildefonso, 1954-.
Được phát hành 1999
Signatura Topográfica:
658.072
G751f
Sách