Estadística para administración y economía /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Domínguez Domínguez, Jorge.
Tác giả khác: Domínguez López, Jorge Axel.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : Alfaomega, c2015.
Phiên bản:1a. ed. --
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:xxv, 607 p. : tablas, gráficos, diagramas ; 24 cm.
số ISBN:9786077079712