Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Luque Martínez, Teodoro (coordinador.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Pirámide, 2012.
Phiên bản:2a ed. --
Loạt:Economía y empresa.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:629 p. : gráficos ; 24 cm.
số ISBN:9788436825596