Trích dẫn APA

McDaniel, C., Gates, R., Mercado González, E. C., & Ramos Solano, M. d. l. Á. (2016). Investigación de mercados (10a ed. --.). México D.F.: Cengage Learning.

Trích dẫn kiểu Chicago

McDaniel, Carl., Roger Gates, Enrique C. Mercado González, và María de los Ángeles Ramos Solano. Investigación De Mercados. 10a ed. --. México D.F.: Cengage Learning, 2016.

Trích dẫn MLA

McDaniel, Carl., Roger Gates, Enrique C. Mercado González, và María de los Ángeles Ramos Solano. Investigación De Mercados. 10a ed. --. México D.F.: Cengage Learning, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.