Investigación de mercados

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: McDaniel, Carl.
Övriga upphovsmän: Gates, Roger., Mercado González, Enrique C. (revisor.), Ramos Solano, María de los Ángeles (traductor.)
Materialtyp: Bok
Språk:Spanish
Publicerad: México D.F. : Cengage Learning, 2016.
Upplaga:10a ed. --
Ämnen: