Las tres caras del poder /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boulding, Kenneth E., 1910-1993.
Tác giả khác: Alemany, Josep (traductor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Barcelona : Paidós, 1993.
Phiên bản:1a. ed. --
Loạt:Paidós estado y sociedad ; nº 13.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:320 p. ; 24 cm.
số ISBN:8475098703