Intellectual property law : a comparison between the dutch and Bolivian copyright law

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Universidad Católica Boliviana San Pablo., Inholland University of Applied Sciences.
Kolejni autorzy: Altinoz, Boris.
Format: Książka
Język:English
Wydane: La Paz, Bolivia : Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2017.
Hasła przedmiotowe:

Signatura Topográfica:

346.048
I611i

Biblioteca Central - Sede La Paz