HISTORIA DE LA AMERICA LATINA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: SANTIBAÑEZ, ENRIQUE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MENLO PARK CA. : S.P.I., [19--?].
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
S.P.I.
Mô tả vật lý:257 p.
Truy cập:General;