STOCK MARKET CAPITALISM; WELFARE CAPITALISM: JAPAN AND GERMANY VERSUS THE ANGLO-SAXONS.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: DORE, RONALD.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: NUEVA YORK : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

330.12252
D695s

Biblioteca Central - Sede La Paz