Historia de los papas : en la época moderna

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ranke, Leopold von.
Tác giả khác: Imaz, Eugenio, traductor.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México D. F. : Fondo de Cultura Económica, 1943.
Phiên bản:1a. ed. --
Những chủ đề:

Bộ sưu tập:

Signatura Topográfica:

UCB/COT
2676/2015

Biblioteca Central - Sede La Paz