Historia de América latina

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chaunu, Pierre.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Buenos Aires : Universitaria de Buenos Aires, 1964.
Loạt:Colección América.
Những chủ đề:

Bộ sưu tập:

Signatura Topográfica:

UCB/COT
3153/2015

Biblioteca Central - Sede La Paz