Gregoriaans in de steigers : restauratie en verspreiding aan het begin van de twintigste eeuw

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Hoondert, Martin J. M.
التنسيق: كتاب
اللغة:Dutch
منشور في: Utrecht : Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, 2003.
سلاسل:Kerkmuziek en liturgie.
الموضوعات:

المجموعة:

Signatura Topográfica:

UCB/CHB
061/2016

Biblioteca Central - Sede La Paz