Hacia una teología aymara : desde la identidad cultural y la vida cotidiana

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ramos Salazar, Humberto.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: La Paz, Bolivia : CTP-CMI, 1997.
Những chủ đề:

Bộ sưu tập:

Signatura Topográfica:

UCB/CBW
022/2019

Biblioteca Central - Sede La Paz