El habla de Mérida y sus cercanías

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zamora Vicente, Alonso.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943.
Những chủ đề:

Bộ sưu tập:

Signatura Topográfica:

UCB/ABH
773/2018

Biblioteca Central - Sede La Paz