Trích dẫn APA

Alvar, M. (1994). Diccionario escolar de la lengua española: Con apéndice gramatical. Barcelona: Biblograf.

Trích dẫn kiểu Chicago

Alvar, Manuel. Diccionario Escolar De La Lengua Española: Con Apéndice Gramatical. Barcelona: Biblograf, 1994.

Trích dẫn MLA

Alvar, Manuel. Diccionario Escolar De La Lengua Española: Con Apéndice Gramatical. Barcelona: Biblograf, 1994.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.