Trích dẫn APA

Calinescu, M., & Beguiristain, M. T. (1991). Cinco caras de la modernidad: Modernismo, vanguardia, decadencia, Kitsch y posmodernismo. Madrid: Tecnos.

Trích dẫn kiểu Chicago

Calinescu, Matei., và María Teresa Beguiristain. Cinco Caras De La Modernidad: Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch Y Posmodernismo. Madrid: Tecnos, 1991.

Trích dẫn MLA

Calinescu, Matei., và María Teresa Beguiristain. Cinco Caras De La Modernidad: Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch Y Posmodernismo. Madrid: Tecnos, 1991.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.