Cinco caras de la modernidad : modernismo, vanguardia, decadencia, Kitsch y posmodernismo /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Calinescu, Matei.
Tác giả khác: Beguiristain, María Teresa (traductora.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Tecnos, 1991.
Những chủ đề: