Paisajes artificiales : arquitectura, urbanismo y paisaje contemporáneo en Holanda /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Ibelings, Hans (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Barcelona : Gustavo Gili, 2000.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:303 p. : ilustraciones ; 38 cm.
số ISBN:8425218349