NL : architecture in the Netherlands /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jodidio, Philip.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Köln ; London : Taschen, 2006.
Loạt:Arquitectura contemporánea por países.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:192 p. : ilustraciones, fotos a color y planos ; 30 cm.
Thư mục:1. Wiel Arets. -- 2. Erick van Egeraat. -- 3. Herman Hertzberger. -- 4. Meyer en Van Schooten. -- 5. Mvrdv. -- 6. Neutelings Riedijk. -- 7. Nox. -- 8. Oma/Rem Koolahaas. -- 9. Onl. -- 10. Dirk Jan Postel. -- 11. Search. -- 12. Un studio. -- 13. Koen van Velsen. -- 14. René van Zuuk.
số ISBN:382285185X