CH : architecture in Switzerland /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jodidio, Philip.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Koln : Taschen, 2006.
Loạt:Arquitectura contemporánea por países.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:192 p. : ilustraciones ; 30 cm.
số ISBN:3822851868