Modernism rediscovered = La otra cara del movimiento moderno = La riscoperta del modernismo = Modernismo redescoberto /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Serraino, Pierluigi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Köln : Taschen, 2005.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:575 p. : fotografías ; 26 cm.
số ISBN:3822839205