PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA : EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EUROPEA: 14201900 /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: FRANKL, PAUL.
Tác giả khác: DAUER, HERMINIA (TRADUCTOR.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BARCELONA : GUSTAVO GILI, 1981.
Phiên bản:1a ed. --
Loạt:GG Arte.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:280 p. : ILUSTRACIONES ; 25 CM.
số ISBN:8425210542
Truy cập:General;