INVESTIGACION DE MERCADO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: GATES, ROGER.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: CIUDAD JUAREZ (CHIHUAHUA) : THOMSON, 2005.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:617 p.
số ISBN:0471657654
Truy cập:General;