MARKETING EN ACCION. PRACTICAS DE INVESTIGACION COMERCIAL.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: I.S.E.O.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : IBERICO EUROPEA, 1968.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: