EL ROMANCERO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ALVAR, MANUEL.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : MAGISTERIO ESPA¥OL, 1968.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:198 p.
số ISBN:0
Truy cập:General;