ENSEÑAR A PARENDER: EL TRABAJO EN EL AULA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: KUPER, WOLFGANG.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: QUITO : ABYA-YALA, 1993.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

371.3
K95

Biblioteca Central - Sede La Paz