EVALUACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA LA ENSEÑANZA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ZABALETA, ESTHER TERESA DE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BUENOS AIRES : S.P.I., 1977.
Phiên bản:2a. ed., 2a. reimp.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:302 p.
Truy cập:General;