INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL: TELEVISION, VIDEO, RADIO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: MARTINEZ ABADIA, JOSE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BARCELONA : PAIDOS IBERICA, 1992.
Phiên bản:3a. ed., 3a. reimp.
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

384.55
M38

Biblioteca Central - Sede La Paz